هتل‌های ارمنستان
Golden Tulip

هتل گلدن تولیپ -ارمنستان

آدرس: Abovian Street 14, 0001 Yerevan, Armenia
تعداد اتاق: 104
star star star star star
Marriott

هتل ماریوت -ارمنستان توصیه شده

آدرس: Amiryan Street 1, 0010 Yerevan, Armenia
تلفن: 0037410599000
تعداد اتاق: 226
star star star star
National

هتل نشنال -ارمنستان

آدرس: Amiryan Street 4/3, 0010 Yerevan, Armenia
تلفن: 0037410253141
تعداد اتاق: 40
star star star star star
Ani Plaza

هتل آنی پلازا -ارمنستان

آدرس: 19 Sayat-Nova Ave, Yerevan 0001
تلفن: 0037410589500
تعداد اتاق: 239
star star star star
Imperial Palace

هتل امپریال پالاس -ارمنستان

آدرس: 23, Koryun str., 0001 Yerevan, Armenia
تلفن: 0037410588040
تعداد اتاق: 78
star star star star
Metropol

هتل متروپل -ارمنستان

آدرس: 2/2 Mesrop Mashtots Ave, Yerevan 0015
تلفن: 0037410510700
تعداد اتاق: 100
star star star star
Forum

هتل فروم -ارمنستان

آدرس: Paronyan Street 19/3 , 0010 Yerevan, Armenia
تعداد اتاق: 23
star star star star
Aquatek

هتل آکواتک -ارمنستان

آدرس: 40/2 Myasnikyan Ave, Yerevan 0025
تلفن: 0037491500202
تعداد اتاق: 29
star star star star
Hrazdan

هتل هرازدان -ارمنستان

آدرس: Dzorapi Street 72, 0015 Yerevan, Armenia
تلفن: 0037410535332
تعداد اتاق: 77
star star star
Silachi

هتل سیلاچی -ارمنستان

آدرس: 20 Tigran Mets Avenue.,Yerevan, Armenia
تلفن: 0037410253141
تعداد اتاق: 82
star star star
Hyatt Place

هتل حیات پالاس -ارمنستان توصیه شده

آدرس: Republic Square, 26/1 Vazgen Sargsyan St, Yerevan 0010
تلفن: 0037411221234
تعداد اتاق: 95
star star star star star
Republica

هتل ریپابلیکا -ارمنستان توصیه شده

آدرس: 7/1 Amiryan street, Yerevan, 0010, Armenia
تلفن: 0037411990000
تعداد اتاق: 56
star star star star
Cascade

هتل کاسکاد -ارمنستان

آدرس: Cascade Hotel 10/10 Zarubyan street 0009, Yerevan, Armenia
تلفن: 0037460400440
تعداد اتاق: 25
star star star
Shirak

هتل شیراک -ارمنستان

آدرس: Khorenatsi Street 13A, 7010 Yerevan, Armenia
تلفن: 0037410529915
تعداد اتاق: 100
star star star
Regineh

هتل رجینه -ارمنستان

آدرس: 235/1 Armenak Armenakyan St, Yerevan 0047
تلفن: 0037410651619
تعداد اتاق: 57
star star star
Nur

هتل نور -ارمنستان

آدرس: 23/11 Leningradyan Street, 0099 Yerevan, Armenia
تلفن: 0037410392123
تعداد اتاق: 26
star star star
Aviatrans

هتل آویا ترانس -ارمنستان

آدرس: 4 Abovyan St, Yerevan 0010
تلفن: 0037460484444
تعداد اتاق: 90
star star star star
Golden Palace

هتل گلدن پالاس -ارمنستان توصیه شده

آدرس: Azatutyan Avenue 2/2, 0037 Yerevan, Armenia
تلفن: 0037410219921
تعداد اتاق: 66
star star star star star
Yerevan Deluxe

هتل ایروان دلوکس -ارمنستان

آدرس: 32/1 Komitas Ave. 0012 Yerevan, Armenia
تلفن: 0037410277710
تعداد اتاق: 17
star star star
Penthouse Hotel And Hostel

هتل پنتهاوس اند هاستل -ارمنستان

آدرس: Koryun 5, ap. 33a, Yerevan 0025, Armenia
تلفن: 0037410564910
تعداد اتاق: 45
star star star