هتل‌های مالدیو
Sheraton Maldives Full Moon

هتل شرايتون -مالدیو توصیه شده

آدرس: Furanafushi Island, North Male’ Atoll, Republic of Maldives, 08240 Furanafushi, Maldives
تلفن: 009606642010
تعداد اتاق: 176
star star star star star
Adaaran Select Hudhuranfushi

هتل آداران -مالدیو

آدرس: Lhohifushi Island, 08360 Hudhuranfushi, Maldives
تلفن: 009606641930
تعداد اتاق: 137
star star star star
Adaaran Select Meedhupparu

هتل آداران -مالدیو

آدرس: Raa Atoll, 05160 Meedhoo, Maldives
تلفن: 009606587700
تعداد اتاق: 215
star star star star
Adaaran Club Rannalhi

هتل آداران کلاب -مالدیو

آدرس: مالدیو - جزیرۀ رانالهی
تلفن: 009606642688
تعداد اتاق: 128
star star star star
Paradise Island Resort

هتل پارادایس آیلند -مالدیو توصیه شده

آدرس: Lankanfinolhu, 08420 Male City, Maldives
تلفن: 009607787517
تعداد اتاق: 282
star star star star star
Sun Island Resort

هتل سان آیلند -مالدیو توصیه شده

آدرس: Nalaguraidhoo, 00220 Maamigili, Maldives
تلفن: 009606680088
تعداد اتاق: 426
star star star star star
Kurumba

هتل کورومبا -مالدیو توصیه شده

آدرس: Vihamanafushi, North Male Atoll, 08340 Male City, Maldives
تلفن: 009606642324
تعداد اتاق: 180
star star star star star
Royal Island Resort

هتل رویال آیلند -مالدیو توصیه شده

آدرس: Horubadhoo, 06160 Dharavandhoo, Maldives
تلفن: 009606600088
تعداد اتاق: 148
star star star star star
Holiday Island Resort

هتل هالیدی آیلند -مالدیو

آدرس: مالدیو ، Alifu Dhaalu Atoll
تلفن: 009606680011
تعداد اتاق: 142
star star star star