هتل‌های شیراز
شیراز

هتل شیراز -شیراز توصیه شده

آدرس: شیراز، دروازه قرآن، هتل بزرگ شیراز
تلفن: 071-32274820
تعداد اتاق: 158
star star star star star
پارس

هتل پارس -شیراز توصیه شده

آدرس: شيراز، بلوار زند، هتل پارس شیراز
تلفن: 0711-2332255
تعداد اتاق: 180
star star star star star
پرسپولیس

هتل پرسپولیس -شیراز توصیه شده

آدرس: شیراز، بلوار آزادی، حدفاصل چهارراه حافظیه به میدان اطلسی - هتل پرسپولیس شیراز
تلفن: 0711-2271280
تعداد اتاق: 104
star star star star star
هما

هتل هما -شیراز توصیه شده

آدرس: شیراز - خيابان مشكين فام، بعداز پارك آزادي - هتل همای شیراز
تلفن: 071-32929
تعداد اتاق: 232
star star star star star
چمران

هتل چمران -شیراز توصیه شده

آدرس: شیراز، بلوار چمران، هتل بزرگ چمران
تلفن: 071-36262000
تعداد اتاق: 220
star star star star star
ستارگان

هتل ستارگان -شیراز توصیه شده

آدرس: شیراز - بلوار آزادی - نبش خیابان ارم - هتل ستارگان شیراز
تلفن: 0711-2277038
تعداد اتاق: 48
star star star star
الیزه

هتل الیزه -شیراز

آدرس: شیراز، خیابان معالی آباد، خیابان پزشکان ، هتل الیزه شیراز
تلفن: 071-36238890
تعداد اتاق: 75
star star star star
پارک سعدی

هتل پارک سعدی -شیراز

آدرس: شيراز ،چهارراه حافظيه ،خيابان حافظ ،مقابل باغ جهان نما - هتل پارک سعدی شیراز
تلفن: 0711-2274901
تعداد اتاق: 53
star star star star
ارم

هتل ارم -شیراز

آدرس: شیراز، خ ابان زند، رو به روی خ ابان انوری - هتل ارم شیراز
تلفن: 0711-2300814
تعداد اتاق: 100
star star star
پارسیان

هتل پارسیان -شیراز توصیه شده

آدرس: شيراز - خيابان زند - خيابان رودكي - هتل پارسيان شيراز
تلفن: 071-32330000
تعداد اتاق: 61
star star star star
پارک

هتل پارک -شیراز

آدرس: شیراز- چهارراه زند - هتل پارک شیراز
تلفن: 071-12221426
تعداد اتاق: 126
star star star star
پارسه

هتل پارسه -شیراز

آدرس: شیراز -پشت ارگ کریمخان زند،خیابان 22 بهمن (شاهپور) - هتل پارسه شیراز
تلفن: 071-32226600
تعداد اتاق: 72
star star star star
جام جم

هتل جام جم -شیراز

آدرس: شيراز ،خیابان کریم خان زند ،خیابان رودکی ،خیابان ایزدی ، هتل جام جم شیراز
تلفن: 0711-2304002
تعداد اتاق: 110
star star star star
کریم خان

هتل کریم خان -شیراز

آدرس: شیراز - خیابان رودکی - هتل کریم خان شیراز
تلفن: 0711-2243199
تعداد اتاق: 51
star star star
آریوبرزن

هتل آریو برزن -شیراز

آدرس: شیراز - خ زند - خ رودکی - هتل آریو برزن شیراز
تلفن: 0711-2247182
تعداد اتاق: 51
star star star
ارگ

هتل ارگ -شیراز

آدرس: شیراز ،خیابان تختی (شهناز)،بالاتر از چهارراه راهنمایی - هتل ارگ شیراز
تلفن: 0711-2228989
تعداد اتاق: 42
star star star
صدرا

هتل صدرا -شیراز

آدرس: خیابان زند-خیابان رودکی ، هتل صدرا
تلفن: 0711-2224740
تعداد اتاق: 51
star star
اطلس

هتل اطلس -شیراز

آدرس: شیراز - میدان اطلس - هتل اطلس شیراز
تلفن: 0711-2288231
تعداد اتاق: 47
star star star
آپارتمان تچر

هتل آپارتمان تچر -شیراز

آدرس: شیراز-خیابان فردوسی-حدفاصل پل باغ صفا و چهارراه رودکی-روبروی مخابرات امام خمینی-هتل آپارتمان تچر
تلفن: 0711-2315091
تعداد اتاق: 12
star star
ساسان

هتل ساسان -شیراز

آدرس: شیراز – خیابان زند – خیابان انوری - هتل ساسان شیراز
تلفن: 071-32337830
تعداد اتاق: 34
star star