آخرین تورها

عنوان نرخ امروز نرخ روز گذشته
دلار
۳۷,۵۴۰۳۷,۵۴۰
یورو
۴۱,۲۰۰۴۱,۲۰۰
پوند
۴۷,۷۰۰۴۷,۷۰۰
درهم
۱۰,۵۹۰۱۰,۵۹۰
دلار کانادا
۲۹,۴۰۰۲۹,۴۰۰
دلار استرالیا
۲۹,۶۵۰۲۹,۶۵۰
ریال سعودی
۱۰,۱۰۰۱۰,۱۰۰
لير ترکيه
۱۰,۸۰۰۱۰,۸۰۰
کرون سوئد
۴,۲۵۰۴,۲۵۰
رینگیت مالزی
۹,۰۶۰۹,۰۶۰
بات تایلند
۱,۱۷۰۱,۱۷۰
یوان چین
۵,۹۲۰۵,۹۲۰
فرانک سوییس
۳۸,۶۴۰۳۸,۶۴۰

میانگین نرخ ارز (سنا)

7 فروردين 96، 05:00
عنوان فروش خرید
دلار
۳۷,۴۲۷ ۳۷,۳۸۸
یورو
۴۱,۳۶۹ ۴۰,۹۳۵
درهم
۱۰,۲۶۱ ۱۰,۲۴۵
عنوان نرخ امروز نرخ روز گذشته
دلار
۳۲,۴۱۸۳۲,۴۱۸
پوند
۴۰,۴۳۰۴۰,۴۳۰
یورو
۳۵,۰۲۷۳۵,۰۲۷
فرانک سوئیس
۳۲,۶۹۴۳۲,۶۹۴
کرون سوئد
۳,۶۸۱۳,۶۸۱
درهم
۸,۸۲۷۸,۸۲۷
دلار کانادا
۲۴,۲۳۲۲۴,۲۳۲
دلار استرالیا
۲۴,۷۱۵۲۴,۷۱۵
افغانی
۴۸۶۴۸۶