آخرین تورها

عنوان نرخ امروز نرخ روز گذشته
دلار
۳,۷۶۲۳,۷۶۲
یورو
۴,۱۶۰۴,۱۶۰
پوند
۴,۸۳۸۴,۸۳۸
درهم
۱,۰۳۴۱,۰۳۴
دلار کانادا
۲,۹۰۶۲,۹۰۶
دلار استرالیا
۲,۸۹۰۲,۸۹۰
ریال سعودی
۱,۰۰۵۱,۰۰۵
لير ترکيه
۱,۰۷۳۱,۰۷۳
کرون سوئد
۴۳۰۴۳۰
رینگیت مالزی
۸۸۱۸۸۱
بات تایلند
۱۱۴۱۱۴
یوان چین
۵۷۱۵۷۱
فرانک سوییس
۳,۸۳۰۳,۸۳۰

میانگین نرخ ارز (سنا)

8 ارديبهشت 96، 06:00
عنوان فروش خرید
دلار
۳۷,۵۰۹ ۳۷,۴۵۳
یورو
۴۰,۷۸۴ ۴۰,۷۰۵
درهم
۱۰,۳۲۰ ۱۰,۳۱۲

قیمت ارز بانک مرکزی (رسمی)

8 ارديبهشت 96، 06:00
عنوان نرخ امروز نرخ روز گذشته
دلار
۳۲,۴۳۹۳۲,۴۳۹
پوند
۴۱,۷۵۵۴۱,۷۵۵
یورو
۳۵,۴۰۳۳۵,۴۰۳
فرانک سوئیس
۳۲,۶۸۲۳۲,۶۸۲
کرون سوئد
۳,۷۰۷۳,۷۰۷
درهم
۸,۸۳۲۸,۸۳۲
دلار کانادا
۲۳,۹۶۴۲۳,۹۶۴
دلار استرالیا
۲۴,۲۹۳۲۴,۲۹۳
افغانی
۴۸۰۴۸۰